Promocje

Promocja przedłużona do 28 lutego!

Regulamin "Oferty elastycznej".

Tylko do 28 lutego wybrane apartamenty można rezerwować w ofercie elastycznej obejmującej:

- elastyczną zmianę terminu (do 30 dni przed wyjazdem)

Gwarantujemy prawo do zmiany rezerwacji do 30 dni przed rozpoczęciem pobytu w Albanii. W tym okresie można zmienić termin wyjazdu i długość pobytu na dowolną inną ofertę dostępną do rezerwacji w chwili zmiany. Cena rezerwacji po zmianie nie może być tańsza o więcej niż 10% od wartości pierwotnej rezerwacji. W przypadku zmiany na ofertę tańszą o więcej niż 10% od wartości pierwotnej umowy, różnica w cenie zostanie wyrównana tak, aby nie przekraczała 10% ceny pierwotnej rezerwacji. Zmiany dokonywane są na warunkach cenowych obowiązujących w dniu dokonania pierwotnej rezerwacji. Gwarancja dotyczy wszystkich pobytów w 2021 roku.

- bezpłatne odwołanie (do 30 kwietnia 2021)

Gwarantujemy możliwość bezpłatnego odwołania rezerwacji do dnia 30 kwietnia 2021. Serwis zwraca 100% przedpłaty za Pobyt w ciągu 3 dni roboczych, od dnia zgłoszenia rezygnacji.

- zadatek w wysokości 10% przy rezerwacji

Dla rezerwacji pobytów w apartamentach objętych promocją "Oferta elastyczna" złożonych nie później niż 30 dni przed datą Pobytu ograniczamy wysokość przedpłaty za pobyt do 10% wartości pobytu. Ograniczamy także do 10% wartości Pobytu kwotę potrącenia z tytułu rezygnacji z pobytu na więcej niż 30 dni przed rozpoczęciem Pobytu w przypadku rezygnacji z elastycznej zmiany terminu w ramach promocji.

 

Pozostałe warunki określone w regulaminie pozostają bez zmian.  W przypadku odwołań związanych z zachorowaniem na COVID-19, pobytem na kwarantannie oraz brakiem możliwości dotarcia do miejsca Pobytu w związku z sytuacją epidemiczną mają zastosowanie zasady określone w punkcie 9 regulaminu - Sytuacje szczególne. W przypadku uwiarygodnienia przyczyn odwołania Pobytu z powyższych powodów, serwis bezpłatnie zmieni rezerwację na inny termin lub - na życzenie rezerwującego - zwróci 100 % wpłaconych środków za Pobyt, który nie doszedł do skutku z powyższych powodów. Warunkiem skorzystania z powyższych możliwości odwołania jest niezwłoczny kontakt z serwisem AlbaniaApartamenty.PL - najpóźniej w ciągu 2 dni od wystąpienia przyczyn odwołania, nie później niż przed rozpoczęciem Pobytu.